Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) NIC được viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là tên viết tắt của các nước hoặc tổ chức kinh tế nào?
A. Hiệp hội Tự do Thương mại Bắc Mĩ.
B. Các nước công nghiệp mới.
C. Thị trường chung Nam Mĩ.
D. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.

Câu 2: (0,5 điểm) Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các nước đang phát triển đã đầu tư nhiều nhất vào khu vực nào?
A. Khu vực nông – lâm – ngư - nghiệp.
B. Khu vực công nghiệp và xây dựng.
C. Trồng cây lương thực để đảm bảo an ninh lương thực.
D. Khu vực công nghiệp và dịch vụ.
Câu 3: (0,5 điểm) Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các nước đang phát triển thực hiện chiến lựơc quan trọng nhất hiện nay là:
A. Thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
B. Hiện đại hóa ngành nông nghiệp.
C. Phát triển công nghiệp hóa và hướng ra xuất khẩu.
D. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
Câu 4: (0,5 điểm) Tên viết tắt của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, đó chính là:
A. NAFTA
B. AFTA
C. MERCOSUR
D. OECD
Câu 5: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được thể hiện đặc trưng cơ bản nào sau đây?
A. Sự đổi mới công nghệ.
B. Tự động hóa cục bộ.
C. Sản xuất tự động hóa.
D. Mở rộng thị trường xuất khẩu ở các nước đang phát triển.
Câu 6: (0,5 điểm) Sự đầu tư ra nước ngoài ở các nước kinh tế phát triển thì ngành nào có tỉ trọng lớn nhất hiện nay?
A. Công nghiệp khai thác khoáng sản.
B. Ngành khai thác lâm sản.
C. Các ngành dịch vụ.
D. Công nghiệp chế biến lương thực và thực phẩm.
Câu 7: (0,5 điểm) Năm 2014, các nước đang phát triển có tỉ lệ nợ trên tổng GDP chiếm:
A. Chiếm 27,6%.
B. Chiếm 33,8%.
C. Chiếm 40,5%.
D. Chiếm 45,0%.
Câu 8: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trên thế giới được thể hiện rõ nhất chính là:
A. Đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp chế biến.
B. Sử dụng tốt nguồn lao động.
C. Từ sản xuất thủ công sang sản xuất cơ khí.
D. Sản xuất công nghiệp tự động hóa.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những thành tựu của bốn ngành công nghiệp trụ cột do sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
Câu 2: (3 điểm) Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì trên thế giới?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
D
C
D
A
C
B
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những thành tựu của bốn ngành công nghiệp trụ cột do sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
      - Trên thế giới, vào những năm cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
      - Xuất hiện và phát triển mạnh nhiều ngành công nghệ cao, nhất là bốn ngành trụ cột sau, với những thành tựu:
         + Công nghệ thông tin: nhiều dạng khác nhau, nâng cao năng lực của con người về sáng tạo, truyền tải và xử lí thông tin.
         + Công nghệ sinh học: tạo ra giống mới, trị bệnh tốt hơn.
         + Công nghệ năng lượng: phát triển hạt nhân, mặt trời, sức gió,… ít gây ô nhiễm môi trường.
         + Công nghệ vật liệu: có nhiều tính năng như vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn.
Câu 2: (3 điểm)
   Toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới.
   Có những hệ quả:
      - Tích cực:
         + Thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
         + Đầu tư tăng và khai thác triệt để khoa học và công nghệ.
         + Tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa các nước.
      - Hạn chế: làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM