Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7: Liên minh châu âu (tiết 1)

Bài 7: Liên minh châu âu (tiết 1)

Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn nhất thế giới
Câu 1. Vào năm 2016, nước nào sau đây tuyên bố rời khỏi EU?
A. Pháp.       B. Đức.
C. Anh.       D.Thụy Điển.

Câu 2. Nước nằm gữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là
A. Thụy Sĩ.       B.Ai-len.
C. Na Uy.       D.Bỉ.
Câu 3. Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?
A. Kinh tế.       B.Luật pháp.
C. Nội vụ.       D.Chính trị.
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?
A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
B. Là liên kết khu vực chi phối toàn bọ nền kinh tế thế giới.
C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.
D. Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài.
Câu 5. Vào năm 2004, so với Hoa Kì, EU có
A. Số dân nhỏ hơn.
B. GDP lớn hơn.
C. Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP nhỏ hơn.
D. Tỉ trọng xuất khẩu của thế giới nhỏ hơn.
Cho bảng số liệu:
Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2004

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 6 đến 9:
Câu 6. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân, GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:
A. Biểu đồ đường.
B. Biểu đồ tròn.
C. Biểu đồ cột ghép.
D. Biểu đồ miền.
Câu 7. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng xuất khẩu trong GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:
A. Biểu đồ cột.
B. Biểu đồ tròn (3 vòng tròn).
C. Biểu đồ đường.
D. Biểu đồ miền.
Câu 8. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng xuất khẩu so với thế giới của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:
A. Biểu đồ đường.
B. Biểu đồ tròn.
C. Biểu đồ cột.
D. Biểu đồ miền.
Câu 9. Biểu hiện nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?
A. Số dân lớn gấp 1,6 lần Hoa Kì.
B. GDP vượt HOA KÌ và chiếm tới 33,5% trong giá trị xuất khẩu thế giới.
C. Số dân đạt 507,9 triệu người.
D. Số dân gấp 4,0 lần Nhật Bản.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
A
D
A
B
C
Câu
7
8
9
Đáp án
B
B
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM