Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11|Bài 6: Hợp chúng quốc hoa kì (tiết 3)

Bài 6: Hợp chúng quốc hoa kì (tiết 3)

Tiết 3: Thực hành về sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài tập 1. Phân hóa lãnh thổ NÔNG NGHIỆP

Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5.
Câu 1 Các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là:
A. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
B. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.
C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn.

Câu 2. Các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là:
A. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.
B. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
C. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn.
Câu 3. Các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là:
A. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
C. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.
D. Lúa mì, lúa gạo, bò, lợn.
Câu 4. Các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là:
A. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.
B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
D. Lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới.
Câu 5. Các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là:
A. Lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới.
B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
D. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

Bài tập 2. Phân hóa lãnh thổ CÔNG NGHIỆP

Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:
Câu 1. Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là:
A. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt.
B. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, điện tử, viễn thông.
C. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạo máy bay.
D. Thực phẩm, luyện kim, sản xuất ô tô, đóng tàu, hóa chất, chế tạo tên lửa vũ trụ.
Câu 2. Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam Hoa Kì là:
A. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, điện tử, viễn thông.
B. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, hóa dầu.
C. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, đóng tàu.
D. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, chế tạo máy bay.
Câu 3. Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Tây Hoa Kì là:
A. Đóng tàu, luyện kim, chế tạo máy bay.
B. Đóng tàu, luyện kim, điện tử, viễn thông
.
C. Đóng tàu, luyện kim, cơ khí.
D. Đóng tàu, luyện kim, sản xuất ô tô.
Câu 4. Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là:
A. Điện tử, viễn thông, cơ khí.
B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay.
C. Điện tử, viễn thông, chế tạo tên lửa vũ trụ.
D. Điện tử, viễn thông, hóa dầu.
Câu 5. Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam Hoa Kì là:
A. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, hóa chất.
B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, hóa dầu.
C. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, dệt.
D. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, đóng tàu.
Câu 6. Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Tây Hoa Kì là:
A. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, đóng tàu.
B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, hóa dầu.
C. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, cơ khí.
D. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ.
Đáp án
Bài tập 1
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
B
C
D
A
Bài tập 2
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
A
C
D
A
B
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM