Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11|Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiết 3)

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiết 3)

Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
Câu 1. Ý nào biểu hiện rõ nhất vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á?
A. Giáp với nhiều biển và đại dương
B. Nằm ở ngã ba của ba châu lục: Á , Âu, Phi
C. Có đường chí tuyến chạy qua
D. Nằm ở khu vực khí hậu nhiệt đới

Câu 2. Nguồn tài nguyên quan trọng nhấ ở khu vực Tây Nam Á là
A. Than và uranium
B. Dầu mỏ và khí tự nhiên
C. Sắt và dầu mỏ
D. Đồng và kim cương
Câu 3. Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở
A. Ven biển Đỏ
B. Ven biển Ca-xpi
C. Ven Địa Trung Hải
D. Ven vịnh Péc-xich
Câu 4. Phần lớn dân cư khu vực Tây Nam Á theo
A. Ấn Độ giáo
B. Thiên chúa giáo
C. Phật giáo
D. Hồi giáo
Câu 5. Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á
A. Đều nằm ở vĩ độ rất cao
B. Đều có khí hậu khô hạn, có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên
C. Đều có khí hậu nóng ẩm, giàu tài nguyên rừng.
D. Đều có khí hậu lạnh, giàu tài nguyên thủy sản
Câu 6. Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á là
A. Nguồn lao động
B. Bảo vệ rừng
C. Giống cây trồng
D. Giải quyết nước tưới
Câu 7. Điểm giống nhau về mặt xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là
A. Đông dân và gia tăng dân số cao
B. Xung độ sắc tộc, tôn giáo và khủng bố
C. Phần lớn dân cư theo đạo Ki-tô
D. Phần lớn dân số sống theo đạo Ki-tô
Câu 8. Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu là do
A. Thiếu hụt nguồn lao động
B. Chiến tranh, xung đột tôn giáo
C. Sự khắc nghiệt của tự nhiên
D. Thiên tai xảy tai thường xuyên
Cho biểu đồ

Biểu đồ thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới năm 2015
Dựa vào biểu đồ, trả lời các câu hỏi 9,10:
Câu 9. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Tây Nam Á là khu vực có lượng dầu mỏ khai thác nhiều nhất thế giới
B. Trung Á là khu vực có lượng dầu thô khai thác đứng thứ hai thế giới
C. Tây Âu là khu vực có lượng dầu thô tiêu dùng nhiều nhất thế giới
D. Nga là nước có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất
Câu 10. Lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của khu vực nào nhiều nhất?
A. Tây Nam Á.      B.Trung Á
C. Tây Âu       D.Đông Á
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
B
B
D
D
B
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
D
B
B
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM