Trả bài tập làm văn số 3

Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3

- Chú ý lời nhận xét của thầy cô về bài làm văn của mình. Tham khảo bài văn của các bạn để tự rút kinh nghiệm.
Trả bài tập làm văn số 3

- Tự đánh giá bài làm của mình:
   + Bài làm văn đã đúng chủ đề, thể loại chưa.
   + Bố cục bài văn đã hợp lí chưa.
   + Mỗi đoạn văn đã diễn đạt trọn vẹn nội dung hay còn lan man.
   + Các phương tiện liên kết đoạn văn, liên kết câu có được sử dụng tốt không.
   + Sửa lỗi chính tả (nếu có).
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM