Bài Viết Số 4: Nghị Luận Xã Hội (Hoặc Nghị Luận Văn Học)

Nghị Luận Xã Hội (Hoặc Nghị Luận Văn Học)

a)  Câu hỏi trắc nghiệm: gồm 12 câu thuộc chương trình Văn & Tiếng Việt học kì I.
b)  Phần tự luận: gồm 2 – 3 dề làm văn cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học (HS chọn 1 trong các đề đó).
  • Điểm tối da dành cho phần trắc nghiệm là 3 (mỗi câu 0,25 diểm).
  • Điểm tối đa dành cho phần tự luận là 7.
Để bài viết đạt kết quả tốt, các em cần:
  • Ôn lại các bài học về Văn;
  • Ôn lại các bài học về Tiếng Việt;
  • Ôn luyện phương pháp làm bài kiểm tra trắc nghiệm;
  • Ôn lại phương pháp làm văn nghị luận đã học.
Để các em hình dung được một dề bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì (qua độ có thể thử làm để lượng sức mình và để tập dượt cho quen), SGK giới thiệu một đề bài gồm cả hai phần câu hỏi trắc nghiệm và đề tự luận (12 câu hỏi trắc nghiệm, 2 đề tự luận).
Các em cần:
  • Nghiên cứu kĩ đề bài trong SGK để nắm được mức độ, cách ra đề, các dạng dề (kể cả phần trắc nghiệm và tự luận).
  • Xem phần Gợi ý cách làm bài và tiến hành làm thử một số đề.
  • Đọc kĩ bài đọc thêm Tự học là một cái thú của Nguyễn Hiến Lê để học tập về cách lập luận và cách viết một bài nghị luận xã hội.
Dưới đây, giới thiệu 4 đáp án của 4 câu hỏi 1, 2, 3, 4 trong phần trắc nghiệm để các em tham khảo. (Các câu còn lại các em tự làm).
Câu 1: đáp án D
Câu 2: đáp án C
Câu 3: đáp án C
Câu 4: đáp án D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM