Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Chuẩn bị ở nhà

1. Khái niệm và phạm vi luyện tập
2. Xem lại bài thuyết minh thể thơ đã học
3. Nhận xét :
  • Số câu số chữ : 4 câu, mỗi câu 7 chữ.
  • Cách ngắt nhịp : 4 /3 (phổ biến)
  • Gieo vần : vần chân ở cuối các câu 1, 2, 4
  • Luật bằng trắc : Khởi đầu tiếng thứ hai của câu 1 là vần bằng.Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
4 : Sưu tầm
   - Cảnh khuya (Hồ Chí Minh)
   - Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh)
   - Bạn đến chơi nhà (Nguyễn Khuyến)
   - Muốn làm thằng Cuội (Tản Đà)
Hoạt động trên lớp
1. Nhận diện luật thơ
   a. Chiều hôm thằng bé / cưỡi trâu về,
   Nó ngẩng đầu lên / hớn hở nghe.
   Tiếng sáo diều cao / vòi vọi rót,
   Vòm trời trong vắt / ánh pha lê.
   - Luật bằng trắc :
      + Đối ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 1-2, 3-4.
      + Niêm ở chữ thứ 2, 4, 6 của cặp câu 2-3.
   b. Sửa bài thơ chép sai :
   - Số câu số chữ đúng.
   - Bỏ dấu phẩy ở câu 2 để ngắt nhịp 4 / 3
   - Gieo vần 1, 2, 4 nên phải sửa “xanh xanh” thành “xanh lè”.
2. Tập làm thơ
   a. Tôi thấy người ta có bảo rằng :
   Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng !
   Hô mưa hắt nước trêu trần thế
   Một sớm sửa sai bên chị Hằng.
   b. Vui sao ngày đã chuyển sang hè,
   Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve.
   Chợt hiểu mùa xa nữa lại về
   Xa thầy xa bạn lòng buồn nghe.
Tham khảo thêm một số bài soạn văn 8 hay :
  • Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
  • Trả bài tập làm văn số 3
  • Hai chữ nước nhà (trích)
  • Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
  • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM