Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài
LUYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BẢN BIỂU CẢM


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
Cho đề bài: Loài cây em yêu.
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
Gợi ý: Trả lời các câu hỏi sau để tìm hiểu đề và tìm ý:
- Đề yêu cầu viết về điều gì? (chú ý tìm hiểu, phân tích ý nghĩa của các từ có trong đề bài).
Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

- En yêu cây gì? Vì sao em yêu cây đó hơn những cây khác? (chú ý tìm các đặc điểm của cây, mối quan hện của cây, hoặc cây để lại một kỉ niệm sâu đậm nào đó trong em. Cây mang lại cho bản thân em những gì trong đời sống vật chất và tinh thần?).
2. Lập dàn bài
a) Mở bài: Nêu loài cây mà em dự định biểu cảm và lí do em yêu thích loài cây đó.
b) Thân bài:
- Nêu các đặc điểm gợi cảm của cây.
- Loài cây … trong đời sống con người.
- Loài cây … trong cuộc sống của em.
c) Kết bài: Tình cảm của em đối với loài cây đó.
3. Viết đoạn văn
- Viết đoạn Mở bài và Kết bài.
- Chọn viết một đoạn thân bài.
II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
- Thực hành tìm hiểu đề, lập dàn ý và viết đoạn văn cho các đề:
+ Biểu cảm về con sông.
+ Biểu cảm về một kỉ niệm tuổi thơ.
Gợi ý: Tham khảo các bước đã thực hiện ở trên để tiến hành công việc.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM