Văn bản tổng kết

- Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm.

- Văn bản tổng kết gồm 2 loại:
   + Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN ...
   + Tổng kết tri thức như: Tổng kết văn học dân gian Việt Nam; Tổng kết Tiếng Việt ...

II. Cách viết văn bản tổng kết

Câu 1:
a.
- Văn bản trên là văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn
- Thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính
b.
- Mục đích: nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc một hoạt động.
- Yêu cầu: chính xác, khách quan
- Bố cục: thường có 3 phần:
   + Phần đầu:
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tổ chức, cơ quan ban hành văn bản.
 • Địa điểm, thời gian viết văn bản.
 • Tiêu đề.
   + Phần nội dung:
 • Nêu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công việc.
 • Lần lượt tường trình và đánh giá các công việc cụ thể.
 • Rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị.
   + Phần cuối:
 • Nơi nhận.
 • Người viết kí tên.
Câu 2:
a.
- Loại văn bản tổng kết tri thức.
- Diễn đạt bằng phong cách ngôn ngữ khoa học.
b.
- Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức.
- Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.
Câu 3:
Bạn tham khảo tại SGK Ngữ văn 12 trang 175.

III. Luyện tập

Câu 1:
a. Văn bản đã cho đạt được những yêu cầu:
- Bố cục đầy đủ 3 phần.
- Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.
b. Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:
Phần 1:
 • Những thuận lợi, khó khăn
 • Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu
Phần II; III; IV
 • Những công việc, những thành tích đạt được
 • Những việc chưa làm được
 • Những số liệu minh họa
c. Những nội dung còn thiếu:
 • Tên cơ quan ban hành văn bản
 • Địa điểm, thời gian
 • Bài học rút ra.

Câu 2: Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau:
- Tổng số văn bản (số bài) đã học.
- Phân loại theo đặc điểm riêng:
   + Theo thể loại: có bao nhiều văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản thơ?
   + Theo thời kì lịch sử: bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Pháp? Chống Mĩ? (được học và đọc thêm).
(Nếu là Tiếng Việt, Tập làm văn cần phân loại theo nhóm bài).
- Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của nhóm tác phẩm.
- Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học (phụ lục).
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM