Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại Câu 1:  Phát biểu…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại Câu 1:  Kết luận nào sau đây là …

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (Tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (Tiếp theo)

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (Tiếp theo) Câu 9:  Có các phản …

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 19: Hợp kim

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 19: Hợp kim

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 19: Hợp kim Câu 1:  Liên kết hoá học chủ yếu trong họp kim là A. liên kết kim loại và …

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 20: Sự ăn mòn kim loại Câu 1:  Cho các phát biểu sau đây về ăn mòn hoá học : (1) Ăn mò…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 21: Điều chế kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 21: Điều chế kim loại

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 21: Điều chế kim loại Câu 1:  Để điều chế Ca từ CaCO 3  cần thực hiện ít nhất mấy phản ứ…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại Câu 1:  Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 23: Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại Câu 1:  Để chống ăn mòn cho các …

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại Câu 1:  Một bạn học si…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì I (Phần A): Vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì I (Phần A): Vô cơ

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Ôn tập học kì I (Phần A): Vô cơ Câu 1:  Trong các yếu tố sau: (a) Bán kính nguyên tử (b) S…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì I (Phần B): Hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Ôn tập học kì I (Phần B): Hữu cơ

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại  Ôn tập học kì I (Phần B): Hữu cơ Câu 1:  Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl…

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 1)

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 1)

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 1) Câu 1:  Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công …

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 2)

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 2)

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 2) Câu 11:  Este no, đơn chức, mạch hở X cỏ 40% khối lượ…

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 3)

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 3)

17 thg 3, 2016

Chương 5: Đại cương về kim loại Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 3) Câu 21:  Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200…

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 4)

Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 4)

17 thg 3, 2016

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Đề kiểm tra Hóa 12 học kì 1 (Phần 4) Câu 31:  Nếu vật làm bằng hợp kim Fe…

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM