Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

17 thg 3, 2016

Chương 1: Este - Lipit Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este Câu 1:  Ứng với công thức C 4 H 8 O 2  có bao nhiêu este là đồng p…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 1: Este

17 thg 3, 2016

Câu 8:  Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH 4  là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng).…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 2: Lipit

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 2: Lipit

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol ? A. tristearin     B. metyl axetat     C. metyl fomat     D. be…

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài tập trắc nghiệm Bài 3: Luyện tập: Este và chất béo

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài tập trắc nghiệm Bài 3: Luyện tập: Este và chất béo

17 thg 3, 2016

Câu 1:  Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C 3 H 6O 2  có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng đượ…

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM