Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 18

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 18

15 thg 1, 2018

Câu 1:  Trong quá trình điều hòa hoạt động gen, điều hòa số lượng mARN được tổng hợp trong tế bài điều hòa ở mức độ A. P…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 17

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 17

15 thg 1, 2018

Câu 1:  Một gen có A = 600 nuclêôtit, G = 900 nuclêôtit. Khi đột biến, gen mới có A = 601 nuclêôtit và G = 899 nuclêôtit…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 16

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 16

15 thg 1, 2018

Câu 1:  Trong quá trình nhân đôi ADN, ở một chạc sao chép, enzim ligaza có chức năng nào sau đây ? A. Tổng hợp đoạn mồi. …

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 15

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 15

15 thg 1, 2018

Câu 1:  Cặp gen đồng hợp tử là cặp gen gồm A. 2 alen giống nhau về thành phần nuclêôtit. B. 2 alen giống nhau về số lượn…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 14

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 14

15 thg 1, 2018

Câu 1:  Đặc điểm nào sau đây có cả ở ADN tế bào nhân sơ, nhân thực và mARN ? A. Được cấu tạo từ 4 loại đơn phân là A, u,…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 13

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 13

15 thg 1, 2018

Câu 1:  Trong quá trình điều hoà hoạt động gen, điều hoà số lượng mARN được tổng hợp trong tế bào là điều hoà ở mức độ A…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 12

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 12

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Một quần thể tự phối, ban đầu có 50% số cá thể đồng hợp. Sau 7 thế hệ, tỉ lệ thể dị hợp sẽ là A. 1/128    B. 127…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 11

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 11

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Trong các quá trinh sau đây ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu quá trình chỉ diễn ra ở tế bào chất? (1)Nhân đổi AD…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 10

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 10

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ trường vô sinh vào quần xã sinh vậ…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 9

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 9

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Các cặp cấu trúc nào sau đây ít có khả năng là cơ quan tương đồng A. Cánh của một con dơi và cánh tay của một co…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 8

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 8

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Đặc điểm nào sau đây đề cập tính thoái hóa của mã gen di truyền A. Tất cả sinh vật đều dùng chung một bộ mã di t…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 7

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 7

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Đường cong tăng trưởng trình bày ở hình bên là một ví dụ về

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 6

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 6

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Đột biến là A. Những biến đổi trong cấu trúc của gen, xảy ra tại một điểm trên ADN B. Những biến đổi trong cấu t…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 5

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 5

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Sơ đồ bên mô tả quá trình tái bản AND Vị trí các đầu a,b,c,d trong chạc tái bản là

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 4

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 4

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Sự tổng hợp ARN chủ yếu diễn ra ở kì nào của quá trình phân bào A. Kì giữa của quá trình nguyên phân hoặc giảm p…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 3

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 3

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Lịch sử phát triển của Trái Đất trải qua các đại địa chất A. Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Nguyên sinh, đại Trun…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 2

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 2

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Sơ đồ P: ♀XX ×♂ XY → F1: 1♀XX × ♂XY minh họa cho cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST của loài nào dưới…

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 1

Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học - Đề luyện thi Đại học môn Sinh học: Đề 1

14 thg 1, 2018

Câu 1:  Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên NS…

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Sinh học

Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Sinh học

14 thg 1, 2018

1. Phương pháp học Phương pháp là chìa khóa của mọi thành công, vì vậy muốn đạt kết quả cao trong kì thi, bạn cần phải…

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM