Điểm chuẩn trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam

Điểm chuẩn Đại học năm 2017
Điểm chuẩn trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam
Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.

Hiện tại trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam chưa công bố điểm chuẩn. Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn trong thời gian sớm nhất.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM