Điểm chuẩn Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn Đại học năm 2017
Điểm chuẩn Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.

Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
52720501
Điều dưỡng
B00
22.25
TO ≥ 5.6;SI ≥ 6.75;HO ≥ 8.5;TTNV ≤ 5
52720401
Dược học
A00
25.25
TO ≥ 7;TTNV ≤ 4
52720101
Y đa khoa
B00
26.25
TO ≥ 7.2;SI ≥ 8.25;HO ≥ 9.25;TTNV ≤ 2
52720601
Răng - Hàm - Mặt
B00
25.5
TO ≥ 7;SI ≥ 8.5;HO ≥ 8.5;TTNV ≤ 6
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM