Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học năm 2017
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.

Đào tạo Đại học
Mã ngành
Tên ngành
Điểm chuẩn
52140114
Quản lý Giáo dục
21
52140201
Giáo duc Mâm non
36.75
52140202
Giáo dục Tiêu học
29.42
52140203
Giáo dục Đặc biệt
20
52140204
Giáo dục công dân
26
52140209
Sư phạm Toán học
25.75
52140211
Sư phạm Vật lý
28.67
52140217
Sư phạm Ngữ văn
20.92
52140218
Sư phạm Lịch sử
20.17
52220113
Viêt Nam hoc
21.42
52220201
Ngôn ngữ Anh
28.5
52220204
Ngôn ngữ Trung Quôc
26.17
52310201
Chính tri hoc
22
52340101
Quản trị kinh doanh
20
52380101
Luật
21.25
52460112
Toán ứng dụng
26.17
52480201
Công nehê thông tin
18.92
52760101
Công tác xã hội
20.92
52340103
Quản tri dich vu du lịch và lữ hành
19.5
52340107
Quản tri khách sạn
21
52510605
Logistics và quản lý chuôi cung ứng
20
52510406
Công nghệ kĩ thuật môi trường
20
Đào tạo Cao đẳng
Mã ngành
Tên ngành
Điểm chuẩn
51140201
Giáo duc Mâm non
29.58
51140202
Giáo duc Tiêu hoc
25.5
51140206
Giáo duc Thê chât
26.25

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM