Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long

Điểm chuẩn Đại học năm 2017
Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long
Dưới đây là điểm chuẩn cho từng ngành của trường Đại học Thăng Long. Điểm chuẩn này tính cho thí sinh ở Khu vực 3 (KV3). Tùy vào mức độ cộng điểm ưu tiên của bạn để trừ điểm chuẩn đi tương ứng.

Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
52220201
Ngôn ngữ Anh
D01
19
Tiêu chí phụ: Điểm tiếng Anh; Thang điểm 30
52220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
D01; D03
19
Tiêu chí phụ: Điểm ngoại ngữ; Thang điểm 30
52220204
Ngôn ngữ Trung Quốc
D04
19
Tiêu chí phụ: Điểm ngoại ngữ; Thang điểm 30
52220209
Ngôn ngữ Nhật
D01
18
Tiêu chí phụ: Điểm ngoại ngữ; Thang điểm 30
52220209
Ngôn ngữ Nhật
D06
18
Tiêu chí phụ: Điểm ngoại ngữ; Thang điểm 30
52220210
Ngôn ngữ Hàn Quốc
D01
20
Tiêu chí phụ: Điểm Tiếng Anh; Thang điểm 30
KQ01
Nhóm ngành Kinh tế - Quản lý
A00; A01; D01; D03
17.25
Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30
SK01
Nhóm ngành Khoa học sức khỏe
B00
15.75
Tiêu chí phụ: Điểm Sinh học; Thang điểm 30
TT01
Nhóm ngành Toán - Tin học
A00; A01
15.5
Tiêu chí phụ: Điểm Toán; Thang điểm 30
XN01
Nhóm ngành Khoa học XH & Nhân văn
C00; D01; D03; D04
18
Tiêu chí phụ: Điểm Ngữ Văn; Thang điểm 30
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM